Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP

pořádá kurz chirurgie ruky

Kurz - Vrozené vady, Varia

29.-30.9.2021

--------

Šestý kurz druhého cyklu kurzů chirurgie ruky je přesunutý na termín 29.-30.9.2021.

INFORMACE A REGISTRACE ZDE:

https://www.handsurgery.cz/products/kurz-vrozene-vady-ruky-a-varia/

OBSAHEM KURZU BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ TÉMATA: