Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP

pořádá kurz chirurgie ruky

Kurz - Vrozené vady, Varia

9. - 10. 4. 2021

ONLINE kurz

Šestý kurz druhého cyklu kurzů chirurgie ruky bude ONLINE

Vážené kolegyně a kolegové,

Vzhledem k neutěšené epidemiologické situaci v naší zemi musí být poslední z kurzů chirurgie ruky, šestý díl, proveden virtuálně. Kurz proběhne ve stejném datu, 9. dubna odpoledne a 10. dubna 2021. Strukturu nyní vytváříme ve spolupráci s profesionální firmou, protože virtuální akce je úplně jiná.

Kurz je věnován směsi velmi složitých diagnos jako je: vaskulární onemocnění ruky, Raynaud sy, KRBS, algoneurodystrofie, m. Sudeck, embryologie ruky a horní končetiny, vrozené vady ruky a horní končetiny jako je polydaktylie, syndaktylie, longitudinální defekty apod., problematika spastické ruky, DMO, dystonie, transplantace ruky. Jsou to témata, se kterými pravidelně nesetkává každý, ale povědomí o těchto diagnózách je nezbytné mít. Jedná se o diagnózy závažné, a chybné nasměrování a léčení pacienta může mít tragické následky.

Kurz je určen pro všechny lékaře, kteří se dostanou do kontaktu s poškozením ruky a pro fysioterapeuty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v této oblasti. Všichni přednášející jsou specialisté ve svém oboru, rádi vám předají své zkušenosti, tipy a triky.
Některé přednášky budou vyvěšeny na stránce kurzu a bude možné se k nim vracet.
Některé obtížné a přehledové přednášky budou uvedeny pouze v sekci poster, abyste se jim mohli věnovat i mimo oficiální čas.
Bude možné klást otázky k většině prezentací ve formě chatu.

K zaplacení registračního poplatku budete jednotlivě vyzváni emailem.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLS č. 16 a jsou přiděleny kredity

Stránka kurzu se tvoří a co nejdříve dostanete další pokyny.
Další informace budou postupně následovat.

Těšíme se i na virtuální setkání, MUDr Alena Schmoranzová

OBSAHEM KURZU BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ TÉMATA:

Pozvánka na kurz

REGISTRACE:

ONLINE REGISTRACE ZDE

Informační e-mail: info@ruka-kosmetika.cz
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLS č. 16.
Předpokládaný časový rozvrh: 9. 4. 2021 od 16.00 do 21.00 hodin, 10. 4. 2021 od 8.00 do 16.00 hodin.

PŘEDPOKLÁDANÉ REGISTRAČNÍ POPLATKY
Lékař/ka - člen ČSCHR 2500 CZK
Lékař/ka - nečlen ČSCHR 3000 CZK